STUDIO EXPLOSION

studioexplosion

16-kanalig professionell analogstudio på Smögen med digital överföring.                    Fejsbook

Studion ägs av Martin Plahn.

Ljudtekniker: Karl-Oscar Hedberg och Martin Plahn

Kontakta oss:

smartinplahn@gmail.com

karloscarhedberg@icloud.com